EKO-BROKER
Brokerzy Ubezpieczeniowi

Dane firmy

 

EKO-BROKER Sp. z o.o.

ul. Odrzańska 59B/16
66-100 Sulechów

 
Spółka wpisana do rejestru handlowego (przedsiębiorców) w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy – KRS, pod numerem: 0000355810

Kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł

REGON: 080431456

NIP: 9730974908

Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń nr 1643/10


 


 
EKO-BROKER Sp. z o.o. 2011