EKO-BROKER
Brokerzy Ubezpieczeniowi

Usługi

Programy ubezpieczeniowe

 1. Przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczenia w oparciu o analizę ryzyka oraz ścisłą współpracę z klientem.
 2. Wdrożenie programu ubezpieczeniowego.
 3. Kontrola i bieżąca obsługa umów ubezpieczenia.
 4. Pomoc w procesie likwidacji szkód, w tym negocjowanie wysokości odszkodowań i świadczeń. 


Gwarancje ubezpieczeniowe

 1. Przygotowanie ofert limitów na gwarancje.
 2. Nadzorowanie zawarcia umów generalnych.
 3. Negocjowanie zmian we wzorach gwarancji.
 4. Przygotowywanie wniosków i niezbędnej dokumentacji.
 5. Pomoc w przypadku roszczeń regresowych.


Usługi dodatkowe:

 1. Przeprowadzanie audytu obowiązujących umów ubezpieczenia.
 2. Doradztwo oraz przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych na wybór zakładu ubezpieczeń.
 3. Analizy umów ubezpieczenia i gwarancji ubezpieczeniowych przedkładanych przez kontrahentów.


 


 
EKO-BROKER Sp. z o.o. 2011