EKO-BROKER
Brokerzy Ubezpieczeniowi

Doświadczenie

Eko-Broker Sp. z o.o. zarejestrowana w maju 2010 r. jest  bezpośrednią kontynuacją działalności prowadzonej od 2003 r. w formie biura brokerskiego. A zatem u podstaw jej funkcjonowania leży wieloletnie doświadczenie zdobyte wcześniej przez osoby tworzące firmę.

Lata pracy na rynku brokerskim przesądziły o kierunku naszej specjalizacji.  W tym okresie braliśmy udział w tworzeniu i realizacji wielu projektów ubezpieczeniowych mających na celu zabezpieczenie interesów naszych klientów w ramach procesów inwestycyjnych oraz produkcyjnych. 
Należały do nich w szczególności 
gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu zrealizowane dla przedsiębiorstw z branży budowlanej m.in. dla następujących inwestycji:

 1. Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki (Wrocław) – wartość kontraktu: 45 mln €, kwota gwarancji: 4,5 mln €, suma ubezpieczenia na polisie CAR: 51,9 mln €,
 2. Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w miejscowości Tychy na terenie dzielnic Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice oraz regulacja cieków – wartość kontraktu: 31,7 mln €, kwota gwarancji: 3,2 mln €, suma ubezpieczenia na polisie CAR: 35 mln €,
 3. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Szprotawa - wartość kontraktu 97,5 mln zł, kwota gwarancji wykonania kontraktu: 4,9 mln zł, suma ubezpieczenia na polise CAR: 117,6 mln zł, suma gwarancyjna polisy OC projektanta: 5 mln zł;
 4. Budowa zintegrowanego systemu zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków dla miasta Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice – wartość kontraktu: 92,5 mln zł, kwota gwarancji: 4,9 mln zł, suma ubezpieczenia na polisie CAR: 99,6mln zł,
 5. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim - wartość kontraktu 45,5 mln zł, kwota gwarancji wykonania kontraktu: 3,6 mln zł, suma ubezpieczenia na polsie CAR: 50,6 mln zł;
 6. Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza rzeki Odry – projektowanie oraz nadzór budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny – ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności cywilnej na sumę 2 mln € na zdarzenie; wartość nadzorowanych prac: 336 mln €,
 7. Dostawa i montaż konstrukcji prefabrykowanej dla rozbudowy Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej 5/7 w Poznaniu dla potrzeb Euro 2012 - wartość kontraktu 19,6 mln zł;
 8. Zaprojektowanie, produkcja, dostawa i montaż prefabrykowanych betonowych na budowie nowej elektrociepłowni "Filborna KVV1" (Helsingborg, Szwecja) - wartość kontraktu 14,1 mln zł, suma ubezpieczenia polis CAR: 14,4 mln zł;
 9. Budowa ponad 20 marketów KAUFLAND, TESCO i MEDIA MARKT – łączna wartość kontraktów ponad 50 mln zł
 10. Rozbudowa centrum logistycznego IKEA w Poznaniu
 11. Rozbudowa zakładów Volkswagena w Poznaniu
 12. Renowacja murów miejskich w Warszawie
Realizacja zabezpieczeń wyżej wskazanych kontraktów była realizowana w ramach kilkudziesięciu umów generalnych z limitami sięgającymi do 49 mln zł. Beneficjentami gwarancji były takie firmy jak m.in.: EIFFAGE MITEX, HOCHTIEF, SKANSKA, STRABAG, BREMER, BUDIMEX, TAL&CO, ELEKTROWNIA POŁANIEC, POLSKIE SIECI ENERGETYCZNE, SIEMENS POLSKA, HYDROBUDOWA, PRZESIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI RUROCIĄGU NAFTOWEGO „PRZYJAŹŃ”, a także podmioty publiczne, np.: Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Poznań, Miasto Wrocław, Miasto Toruń i inne.

Jesteśmy także konsultantami FIDIC-owskich inżynierów kontraktów w zakresie oceny prawidłowości przedstawianych przez wykonawców polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz polis ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR), a także treści zabezpieczeń należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek.

 
EKO-BROKER Sp. z o.o. 2011