JKZ BROKER SP. Z O.O.

Broker Ubiezpieczeniowy

JKZ BROKER sp. z o.o. to broker wyspecjalizowany pod względem branż, do których kieruje swoje usługi oraz w zakresie oferowanych na rynku produktów ubezpieczeniowych. Jesteśmy przekonani, że koncentrując się na wybranych typach przedsiębiorstw i rodzajach ich działalności możemy dogłębnie poznać ich specyfikę, a przez to zapewnić naszym klientom serwis brokerski na odpowiednio wysokim poziomie.

Naszą ofertę kierujemy w szczególności do:

Przedsiębiorstw  budowlanych

Architektów

biur architektonicznych oraz inżynierów kontraktu

Przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych

Hodowców drobiu

Jednostek samorządowych

Przedsiębiorstw transportowych

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym

który reprezentuje wyłącznie interesy swojego Klienta. Broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia w imieniu lub na rzecz Klienta poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, co odróżnia brokera od agenta ubezpieczeniowego, który także jest pośrednikiem, jednak działa w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Z uwagi na charakter naszej działalności skupiamy się w głównej mierze na następujących produktach rynku ubezpieczeniowego:

Rodzaje ubezpieczeń
 • Gwarancje ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenia mienia
 • Ubezpieczenia ryzyk budowy / montażu (CAR/EAR/ALOP)
 • Ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego (CPM / MB)
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej
 • Ubezpieczenia kredytu kupieckiego
 • Ubezpieczenia utraty zysku (Business Interruption / MLoP)
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz spółki (D&O)
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności środowiskowej
 • Ubezpieczenia rolne
 • Ubezpieczenia grupowe na życie

WIĘCEJ

Usługi dodatkowe
 • Przeprowadzanie audytu obowiązujących umów ubezpieczenia.
 • Doradztwo oraz przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych na wybór zakładu ubezpieczeń.
 • Analizy umów ubezpieczenia i gwarancji ubezpieczeniowych przedkładanych przez kontrahentów.
 • Przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczenia w oparciu o analizę ryzyka oraz ścisłą współpracę z klientem.
 • Wdrożenie programu ubezpieczeniowego.
 • Kontrola i bieżąca obsługa umów ubezpieczenia.
 • Pomoc w procesie likwidacji szkód, w tym negocjowanie wysokości odszkodowań i świadczeń.

Aktualności

JKZ BROKER SP. Z O.O.

Odrzańska 59B/16,
66-100 Sulechów

Dane rejestrowe

KRS: 0000355810,
NIP: 9730974908,
REGON: 080431456

Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń nr 2569/20
Nr w rejestrze KNF- 000002448/U