Oferta

Rodzaje ubezpieczeń

 • Gwarancje ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenia mienia
 • Ubezpieczenia ryzyk budowy / montażu (CAR/EAR/ALOP)
 • Ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego (CPM / MB)
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej
 • Ubezpieczenia kredytu kupieckiego
 • Ubezpieczenia utraty zysku (Business Interruption / MLoP)
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz spółki (D&O)
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności środowiskowej
 • Ubezpieczenia rolne
 • Ubezpieczenia grupowe na życie

Usługi dodatkowe

 • Przeprowadzanie audytu obowiązujących umów ubezpieczenia.
 • Doradztwo oraz przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych na wybór zakładu ubezpieczeń.
 • Analizy umów ubezpieczenia i gwarancji ubezpieczeniowych przedkładanych przez kontrahentów.
 • Przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczenia w oparciu o analizę ryzyka oraz ścisłą współpracę z klientem.
 • Wdrożenie programu ubezpieczeniowego.
 • Kontrola i bieżąca obsługa umów ubezpieczenia.
 • Pomoc w procesie likwidacji szkód, w tym negocjowanie wysokości odszkodowań i świadczeń.

Usługi dodatkowe

 • Przeprowadzanie audytu obowiązujących umów ubezpieczenia.
 • Doradztwo oraz przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych na wybór zakładu ubezpieczeń.
 • Analizy umów ubezpieczenia i gwarancji ubezpieczeniowych przedkładanych przez kontrahentów.
 • Przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczenia w oparciu o analizę ryzyka oraz ścisłą współpracę z klientem.
 • Wdrożenie programu ubezpieczeniowego.
 • Kontrola i bieżąca obsługa umów ubezpieczenia.
 • Pomoc w procesie likwidacji szkód, w tym negocjowanie wysokości odszkodowań i świadczeń.
Potrzebujesz brokera ubezpieczeniowego?
Skontaktuj  się z nami!